توسعه و بهینه‌سازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق

شبکه‌های توزیع نیروی برق، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ستون‌های زیرساخت‌های انرژی، نقش حیاتی در تأمین برق مورد نیاز جوامع دارند. با توجه به رشد روزافزون نیازهای انرژی و نیز پیشرفت فناوری، توسعه و بهینه‌سازی این شبکه‌ها ضروری است تا از پایداری، کارایی و امنیت ارائه خدمات برق بهره‌مند شوند.